Historie Nemovitosti Grégr

 

Budova Tiskárny Dr. Eduard Grégr a syn, Hálkova 2, Praha 2

 

Původní budova tiskárny Dr. Eduard Grégr a syn byla v malém, nepříliš vhodném domě bývalé Breitfeldovy strojírny v ulici V Tůních. V době mimořádného hospodářského rozmachu v Čechách v prvním desetiletí 20tého století se rozhodl Zdislav Grégr, syn zakladatele tiskárny a významného mladočeského politika Dr. Eduarda Grégra zajistit pro prosperujici podnik novou budovu. Zakoupil od potomků rodiny Breitfeldů veliký obytný dům, postavený přibližně v roce 1850, na rohu ulice V Tůních a Hálkova.

Tento rodinný dům, dnešní přední trakt Nemovitosti Grégr, měl velikou zahradu a Zdislav Grégr od počátku počítal s tím, že na ploše této zahrady postaví průmyslový objekt, který by plně vyhovoval a sloužil moderní polygrafické výrobě. Tento objekt, jehož stavba byla zahájena v roce 1910 a dokončena po dvou letech, je bez jakýchkoliv podstatných stavebních úprav dnešním zadním traktem Nemovitosti Grégr. Výška jednotlivých podlaží, prosvětlení místností okny mimořádné velikosti, nechává prostorám dnes používaným jako kanceláře, dojem původního průmyslového objektu. Stejně tak i obslužné plochy, veliký dvůr a výtah zvýrazňují původní charakter budovy. Tiskárna před znárodněním v roce 1948 měla 250 zaměstnanců.

Po vrácení majetku původním majitelům, v průběhu rekonstrukcí a úprav po roce 1990, došlo k podstatnému zlepšení vlastního vybavení pronajímaných prostor, avšak záměrně byla zachována původní průmyslová struktura objektu. Správě nemovitosti i majitelům domu je jasné, že zachování tohoto původního charakteru sebou nese i jisté nevýhody, avšak jsme i nadále  přesvědčeni, že tento záměr byl a je správný.

Anketa

Jak se Vám líbí Nemovitost Grégr?

Ano (115)
61%

Ne (72)
39%

Celkový počet hlasů: 187